slevyzceny.cz

BluePool Bazénové chlor maxi tablety 1 kg

Zcela unikátní kousek BluePool Bazénové chlor maxi tablety 1 kg od populárního výrobce BluePool máte možnost najít v naší internetové nabídce napořád výhodně! Produkt momentálně prodáváme za 299 Kč.
EAN: 8595191207052
BluePool Bazénové chlor maxi tablety 1 kg
Ověřit dostupnost
Značka: BluePool
299

Bazénové chlor maxi tablety 1 kg – 7denní

Chlorové tablety k zachlorování a dezinfekci bazénové vody.

Pomalu beze zbytku rozpustné tablety s 88 % aktivního chloru. Vhodné k průběžnému chlorování.

 Obsah: 1 kg


Fyzikální nebezpečí:
H272: Může zesílit požár, oxidant.
Nebezpečí pro zdraví:
H302: Zdraví škodlivý při požití.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Nebezpečí pro životní prostředí:
H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Chlor maxi tablety bezpečnostní list.